หน้าหลัก > ประกาศ > ประชาสัมพันธ์ > GE เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการฯ Hybrid Learning
GE เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการฯ Hybrid Learning

ผู้ดูแลเว็บ GE
06 กุมภาพันธ์ 2566 09:57:53

GE เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการฯ Hybrid Learning

        วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุมน หนูคง  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  "การพัฒนาการเรียนการสอนแบบ Hybrid Learning ในยุคดิจิทัล"  จัดโดยกองบริการการศึกษา   ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรม ณ ห้องประชุมสุวพักตร์นิเวศน์ คณะวิทยาการจัดการ อาคาร 57


ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th 

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/ 

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th 

เบอร์โทรสำนักฯ 02-160-1265 ถึง 1270
ต่อ 101,103,104,201,202,203,204,205,213,301,302