หน้าหลัก > ประกาศ > ประชาสัมพันธ์ > GenEd-SSRU การประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ ครั้งที่ 2/2566
GenEd-SSRU การประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ ครั้งที่ 2/2566

ผู้ดูแลเว็บ GE
03 เมษายน 2566 15:37:35

GenEd-SSRU การประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ ครั้งที่ 2/2566

         วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 น. สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ โดย อาจารย์ ดร.มาธุสร แข็งขัน ผู้อำนวยการสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุมน  หนูคง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ ครั้งที่ 2/2566 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานการประชุม


ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th 

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/ 

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th 

เบอร์โทรสำนักฯ 02-160-1265 ถึง 1270
ต่อ 101,103,104,201,202,203,204,205,213,301,302