หน้าหลัก > ประกาศ > ประชาสัมพันธ์ > GE SSRU X Coursera ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา และหารือแนวทางในการดำเนินงานในปีถัดไป
GE SSRU X Coursera ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา และหารือแนวทางในการดำเนินงานในปีถัดไป

ผู้ดูแลเว็บ GE
19 ธันวาคม 2565 14:19:05

GE SSRU X Coursera ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา และหารือแนวทางในการดำเนินงานในปีถัดไป

              เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 น. สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์  โดย 
อาจารย์ ดร.มาธุสร แข็งขัน ผู้อำนวยการสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.สิทธิชัย พินธุมา รองผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและเครือข่าย หัวหน้าฝ่ายวิชาการ หัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ และนักวิชาการศึกษาที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมกับ Ms. Jasmine Seah, Customer Success Manager, APAC บริษัท Coursera ผู้ให้บริการหลักสูตรออนไลน์แบบเปิดขนาดใหญ่ในสหรัฐอเมริกา เพื่อติดตามผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา และหารือแนวทางในการดำเนินงานในปีถัดไป


ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th 

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/ 

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th 

เบอร์โทรสำนักฯ 02-160-1265 ถึง 1270
ต่อ 101,103,104,201,202,203,204,205,213,301,302