หน้าหลัก > ประกาศ > ประชาสัมพันธ์ > ผู้บริหาร GE ร่วมหารือกับ ผู้บริหารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสองสถาบัน
ผู้บริหาร GE ร่วมหารือกับ ผู้บริหารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสองสถาบัน

ผู้ดูแลเว็บ GE
19 ธันวาคม 2565 14:26:29


ผู้บริหาร GE ร่วมหารือกับ ผู้บริหารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสองสถาบัน
           วันที่ 1 ธันวาคม 2565 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ โดย อาจารย์ ดร.มาธุสร แข็งขัน ผู้อำนวยการสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุมน หนูคง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และ อาจารย์ ดร.สิทธิชัย พินธุมา รองผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและเครือข่าย เข้าพบ ผู้บริหารฯ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เพื่อหารือแนวทางการสร้างเครือข่ายและแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ด้าน Soft Skill ที่ตรงกับทักษะสำคัญต่อกลุ่มอาชีพ ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพฯ


ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th 

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/ 

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th 

เบอร์โทรสำนักฯ 02-160-1265 ถึง 1270
ต่อ 101,103,104,201,202,203,204,205,213,301,302