หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศ > สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ ปีการศึกษา 2/2564
สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ ปีการศึกษา 2/2564

ผู้ดูแลเว็บ GE
02 ธันวาคม 2564 17:13:30

สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ ปีการศึกษา 2/2564

        วันที่ 1 ธันวาคม 2564  สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ดำเนินการจัดการเรียนการสอนรายวิชา GEN0102 สุนทรียภาพของชีวิต ในรูปแบบออนไลน์ สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชาศึกษาทั่วไปประจำปีการศึกษา 2/2564 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธกร สริกขกานนท์ พร้อมด้วย อาจารย์ทัศนัย เพ็ญสิทธิ์ บรรยายในครั้งนี้


ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th 

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/ 

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th 

เบอร์โทรสำนักฯ 02-160-1265 ต่อ 201, 203, 204, 205