หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศ > GE ประชุมเตรียมความพร้อมและวางแผนขับเคลื่อนการดำเนินงาน
GE ประชุมเตรียมความพร้อมและวางแผนขับเคลื่อนการดำเนินงาน

ผู้ดูแลเว็บ GE
02 ธันวาคม 2564 17:13:00

GE ประชุมเตรียมความพร้อมและวางแผนขับเคลื่อนการดำเนินงาน

        วันที่ 2 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ (GE) จัดประชุมบุคลากร โดย อาจารย์นภาศรี  สุวรรณโชติ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ เป็นประธานในการประชุม เพื่อวางแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานภาคเรียน 2 ปีการศึกษา2564 และมอบหมายงานต่างๆ แก่บุคลากรภายในหน่วยงาน ให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ(3422)  ชั้น 2 อาคาร 34 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th 

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/ 

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th 

เบอร์โทรสำนักฯ 02-160-1265 ต่อ 201, 203, 204, 205