หน้าหลัก > ประกาศ > ประชาสัมพันธ์ > สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.จารุมน หนูคง
สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.จารุมน หนูคง

ผู้ดูแลเว็บ GE
19 ธันวาคม 2565 14:27:03

สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.จารุมน หนูคง 

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ 

ในโอกาสที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้นเป็น 

"ผู้ช่วยศาสตราจารย์"

จากการอนุมัติของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในคราวประชุม ครั้งที่11/2565  วันพุธ ที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ในนามผู้บริหาร และบุคลากร ของแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้


ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th 

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/ 

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th 

เบอร์โทรสำนักฯ 02-160-1265 ถึง 1270
ต่อ 101,103,104,201,202,203,204,205,213,301,302