ผลการค้นหา : SSRU

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบกลางภาค ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม)
>>> ดาวน์โหลด คู่มือระบบสอบออนไลน์ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป.pdf>>> ดาวน์โหลด กำหนด ...
2021-05-11 12:00:45
จีอีสวนสุนันทาจัดทำสื่อการเรียนการสอนแบบทันสมัย เตรียมความพร้อมการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
จีอีสวนสุนันทาจัดทำสื่อการเรียนการสอนแบบทันสมัย เตรียมความพร้อมการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพสำนัก ...
2021-04-27 10:53:24
ข่าวประชาสัมพันธ์การสอบซ่อมหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ปลายภาค) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์การสอบซ่อมหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ปลายภาค) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563***กำหนดก ...
2020-12-03 16:58:57
ตารางเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2/2563
ตารางเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2/2563 ...
2020-11-02 15:35:18
"แจ้งกำหนดการที่เกี่ยวเนื่องกับการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563"
"แจ้งกำหนดการที่เกี่ยวเนื่องกับการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563"ไม่พลาดทุกเนื้อ ...
2020-11-02 15:32:33
ข่าวประชาสัมพันธ์ การสอบซ่อมกลางภาค 1/2563
ข่าวประชาสัมพันธ์การสอบซ่อมหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (กลางภาค) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563***กำหนดก ...
2020-12-03 16:57:42
GE จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการสำนัก ครั้งที่ 8/2564
GE จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการสำนัก ครั้งที่ 8/2564              ...
2021-07-31 18:33:13