ผลการค้นหา : SSRU

GE สัญจร วิทยาเขตนครปฐม
GE สัญจร วิทยาเขตนครปฐมวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.30 น. - 11.30 น. สำนักวิชาการศึกษาทั่วไป ฯ ประช ...
2021-07-31 18:33:51
สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาสื่อความรู้เชิงปฏิสัมพันธ์สำหรับนักการศึกษายุควิถีถัดไป รุ่นที่ 2
สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาสื่อความรู้เชิงปฏิสัมพันธ์สำหรั ...
2021-07-31 18:33:51
โครงการจุดประกายสื่อความรู้เชิงปฏิสัมพันธ์ในเขตการเรียนรู้แบบผสมผสาน
               ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐภัทร แก้วรัตนภัทร์ รองผู ...
2021-06-17 09:41:26
ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบซ่อมปลายภาค ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563
>>> ดาวน์โหลด  คู่มือระบบสอบออนไลน์ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป.pdf>>>  ...
2021-07-06 12:43:19
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กำหนดปิดสถานที่ชั่วคราว ระหว่างวันที่ 5 - 13 มิถุนายน 2564
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กำหนดปิดสถานที่ชั่วคราว ระหว่างวันที่ 5 - 13 มิถุนายน 2564 สามารถต ...
2021-06-21 10:10:14
ขอเลื่อนการชำระค่าลงทะเบียน และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบซ่อม (ปลายภาค) ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563
ขอเลื่อนการชำระค่าลงทะเบียน และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบซ่อม  (ปลายภาค) ภาคเรียนฤดูร้อน ...
2021-07-31 18:33:51
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปลายภาค (ย้อนหลัง) ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563
>>> ดาวน์โหลด  คู่มือระบบสอบออนไลน์ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป.pdf>>>  ...
2021-06-04 11:45:59
ข่าวประชาสัมพันธ์การสอบซ่อมหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ปลายภาค) ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์การสอบซ่อมหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ปลายภาค) ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563***กำหนดการล ...
2021-07-31 18:33:51
สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ครั้งที่ 6/2564
สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ (GE) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ครั้งที่ 6/2564&n ...
2021-06-01 21:05:54