ผลการค้นหา : SSRU

สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ จัดการเรียนการรายวิชา GEN0119 วิศวกรสังคม ในรูปแบบออนไลน์ ปีการศึกษา 2/2564
สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ จัดการเรียนการรายวิชา GEN0119 วิศวกรสังคม ในรูปแบบออนไลน์ ปีการศึกษา 2/2564 ...
2021-12-02 17:14:52
จีอีสวนสุนันทาจัดทำสื่อการเรียนการสอนแบบทันสมัย เตรียมความพร้อมการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ
จีอีสวนสุนันทาจัดทำสื่อการเรียนการสอนแบบทันสมัย เตรียมความพร้อมการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์อย่างมีประ ...
2021-12-08 14:59:54
จีอีสวนสุนันทา เข้ารับการสอบทานการจัดทำระบบการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2564
จีอีสวนสุนันทา เข้ารับการสอบทานการจัดทำระบบการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2564      & ...
2021-12-08 15:05:11
สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ การประชุมสรุปผลการดำเนินงาน ประจำภาคเรียน 1/2564
สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ การประชุมสรุปผลการดำเนินงาน ประจำภาคเรียน 1/2564        ...
2021-12-08 15:08:13
จีอีสวนสุนันทาจัดทำสื่อการเรียนการสอนแบบทันสมัย เตรียมความพร้อมการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
จีอีสวนสุนันทาจัดทำสื่อการเรียนการสอนแบบทันสมัย เตรียมความพร้อมการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ  ...
2021-11-09 11:52:47
GE จัดการเรียนการสอนออนไลน์ “การพูดในที่สาธารณะ (Public Speaking)” ในแบบอยู่เป็นวิทยา
GE จัดการเรียนการสอนออนไลน์ “การพูดในที่สาธารณะ (Public Speaking)” ในแบบอยู่เป็นวิทยา&nb ...
2021-11-18 11:35:42
ร่วมรับฟังการบรรยายสด "การพูดในที่สาธารณะ (Pubic Speaking)"
ขอเชิญร่วมรับฟังการบรรยายสด "การพูดในที่สาธารณะ (Pubic Speaking)"       ...
2021-09-30 15:54:04
ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
>>> ดาวน์โหลด  คู่มือการจัดสอบ รายวิชาศึกษาทั่วไป-1-64.pdf>>>  ...
2021-08-18 21:11:45
GE สัญจร ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
GE สัญจร ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานีวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. - 14.30 น. สำนักวิชาการศึกษ ...
2021-07-31 18:33:51