ผลการค้นหา : PRGESSRU

จีอีสวนสุนันทา เข้ารับการสอบทานการจัดทำระบบการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2564
จีอีสวนสุนันทา เข้ารับการสอบทานการจัดทำระบบการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2564      & ...
2021-12-08 15:05:11
สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ การประชุมสรุปผลการดำเนินงาน ประจำภาคเรียน 1/2564
สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ การประชุมสรุปผลการดำเนินงาน ประจำภาคเรียน 1/2564        ...
2021-12-08 15:08:13
ร่วมรับฟังการบรรยายสด "การพูดในที่สาธารณะ (Pubic Speaking)"
ขอเชิญร่วมรับฟังการบรรยายสด "การพูดในที่สาธารณะ (Pubic Speaking)"       ...
2021-09-30 15:54:04
ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
>>> ดาวน์โหลด  คู่มือการจัดสอบ รายวิชาศึกษาทั่วไป-1-64.pdf>>>  ...
2021-08-18 21:11:45
GE สัญจร ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
GE สัญจร ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานีวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. - 14.30 น. สำนักวิชาการศึกษ ...
2021-07-31 18:33:51
GE สัญจร วิทยาลัยสหเวชศาสตร์
GE สัญจร วิทยาลัยสหเวชศาสตร์วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.30 น. - 11.30 น. สำนักวิชาการศึกษาทั่วไป ฯ ...
2021-07-31 18:33:51
ตารางเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไปประจำปีการศึกษา 1 /2564
ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์ กดไลค์ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.thFacebook fa ...
2021-07-31 18:33:51
GE สัญจร วิทยาเขตนครปฐม
GE สัญจร วิทยาเขตนครปฐมวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.30 น. - 11.30 น. สำนักวิชาการศึกษาทั่วไป ฯ ประช ...
2021-07-31 18:33:51
สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาสื่อความรู้เชิงปฏิสัมพันธ์สำหรับนักการศึกษายุควิถีถัดไป รุ่นที่ 2
สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาสื่อความรู้เชิงปฏิสัมพันธ์สำหรั ...
2021-07-31 18:33:51