หน้าหลัก > ประกาศ > ข่าวด่วน
ข่าวด่วน

GE สัญจร ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
GE สัญจร ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานีวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. - 14.30 น. สำนักวิชาการศึกษ ...
31 กรกฏาคม 2564 18:33:51
GE สัญจร วิทยาลัยสหเวชศาสตร์
GE สัญจร วิทยาลัยสหเวชศาสตร์วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.30 น. - 11.30 น. สำนักวิชาการศึกษาทั่วไป ฯ ...
31 กรกฏาคม 2564 18:33:51
ตารางเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไปประจำปีการศึกษา 1 /2564
ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์ กดไลค์ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.thFacebook fa ...
31 กรกฏาคม 2564 18:33:51
สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาสื่อความรู้เชิงปฏิสัมพันธ์สำหรับนักการศึกษายุควิถีถัดไป รุ่นที่ 2
สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาสื่อความรู้เชิงปฏิสัมพันธ์สำหรั ...
31 กรกฏาคม 2564 18:33:51
GE สัญจร วิทยาเขตนครปฐม
GE สัญจร วิทยาเขตนครปฐมวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.30 น. - 11.30 น. สำนักวิชาการศึกษาทั่วไป ฯ ประช ...
31 กรกฏาคม 2564 18:33:51
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กำหนดปิดสถานที่ชั่วคราว ระหว่างวันที่ 5 - 13 มิถุนายน 2564
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กำหนดปิดสถานที่ชั่วคราว ระหว่างวันที่ 5 - 13 มิถุนายน 2564 สามารถต ...
21 มิถุนายน 2564 10:10:14
สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ครั้งที่ 6/2564
สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ (GE) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ครั้งที่ 6/2564&n ...
01 มิถุนายน 2564 21:05:54
สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสื่อความรู้เชิงปฏิสัมพันธ์สำหรับนักการศึกษายุควิถีถัดไป (Interactive Knowledge Media for Next Normal Educator)
สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสื่อความรู้เชิงปฏิสัมพันธ์สำหรับนักการศ ...
25 พฤษภาคม 2564 18:24:54
สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ จัดโครงการเตรียมความพร้อมหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2564
วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ จัดโครงการเตรียมความพร้อมหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปี ...
21 พฤษภาคม 2564 10:48:02
ประกาศปัจจุบัน