หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > สภาพแวดล้อมดิจิทัล
สภาพแวดล้อมดิจิทัล

ผู้ดูแลเว็บ GE
20 พฤษภาคม 2566 12:17:03

สภาพแวดล้อมดิจิทัล

           วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.00 – 11.00 น. สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ จัดการเรียนการสอน GEN0304 รู้เก่าทันดิจิทัล ได้รับเกียรติจาก คุณธิติผล เทียมจันทร์ (อาจารย์แซมบี) วิทยากรพิเศษได้นำเสนอถึง ปัญหาของความเหลื่อมล้ำนั้นเป็นผลกระทบมาจากความแตกต่างของความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ หรือความแตกต่างระหว่าง “ผู้มีข้อมูล” (Have) กับ “ผู้ที่ไม่มีข้อมูล” (Have not) นำไปสู่ความได้เปรียบและความเสียเปรียบระหว่างคนในประเทศ การแก้ปัญหาที่ยั่งยืนควรเป็นการแก้ปัญหาที่เน้นไปที่ตัวบุคคลและชุมชน โดยการสอนคนยากจน หรือผู้ด้อยโอกาสรวมทั้งผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศได้โดยง่าย เช่น ผู้พิการและผู้สูงอายุ ให้เข้าใจถึงเทคโนโลยีสารสนเทศสอนให้เห็นความสำคัญ ตลอดจนถึงวิธีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ


ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th 

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/ 

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th 

เบอร์โทรสำนักฯ 02-160-1265 ถึง 1270
ต่อ 101,103,104,201,202,203,204,205,213,301,302