หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > จิตสำนึกและเจตคติต่อประชาคมโลก
จิตสำนึกและเจตคติต่อประชาคมโลก

ผู้ดูแลเว็บ GE
20 พฤษภาคม 2566 11:50:17

จิตสำนึกและเจตคติต่อประชาคมโลก

           จิตสำนึกและเจตคติต่อประชาคมโลก วันที่ 16 พฤษภาคม 2566  เวลา 13.00-16.00 น. สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์  ดำเนินการจัดการเรียนการสอนรายวิชา GEN0103 สังคมไทยในบริบทโลก (e-Learning) โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บารมีบุญ แสงจันทร์ อาจารย์ผู้สอนได้นำเสนอถึง เมื่อจิตสำนึกและเจตคติต่อประชาคมโลกได้กลายเป็นรากฐานของประชากรโลกแล้ว ลำดับขั้นต่อไปคือการสร้างทัศนคติในทางบวกมองเห็นสารประโยชน์ของการปกป้องสิ่งแวดล้อม มีแนวคิดเปิดกว้าง เริ่มมีความสำนึกต่อระบบนิเวศน์ว่าเป็นสิ่งจำเป็นและมนุษย์ควรร่วมกันช่วยปกป้องสิ่งแวดล้อม ซึ่งในปัจจุบันความสำนึกดังกล่าวค่อย ๆ เริ่มขยายวงกว้างออกไปเมื่อสาธารณชนเริ่มตระหนักถึงผลกระทบมหาศาลที่มนุษย์มีต่อสิ่งแวดล้อม


ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th 

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/ 

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th 

เบอร์โทรสำนักฯ 02-160-1265 ถึง 1270
ต่อ 101,103,104,201,202,203,204,205,213,301,302