หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > GE จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการสำนัก ครั้งที่ 8/2564
GE จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการสำนัก ครั้งที่ 8/2564

ผู้ดูแลเว็บ GE
2021-11-17 09:10:56


GE จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการสำนัก ครั้งที่ 8/2564  

                 วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. อาจารย์นภาศรี  สุวรรณโชติ  ผู้อำนวยการสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้

อิเล็กทรอนิกส์ จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 8/2564 ได้รับเกียรติจาก

 รศ.ดร.ชุติกาญจน์  ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการครั้งนี้ โดยการจัดประชุมใน

รูปแบบออนไลน์ โปรแกรม google meetไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์ 

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th 

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/ 

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th