หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ วPA
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ วPA

ผู้ดูแลเว็บ GE
2021-12-21 13:54:55

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ วPA

หลักสูตรที่ 1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำและการประเมินข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ตามมาตรฐานตำแหน่ง

รูปแบบออนไลน์ผ่าน Google Meet

รุ่นที่ 1 วันที่ 18 - 19 เดือน ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น.

รุ่นที่ 2 วันที่ 8 - 9 เดือน มกราคม 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น.

รุ่นที่ 3 วันที่ 29 - 30 เดือน มกราคม 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น.

รุ่นที่ 4 วันที่ 19 - 20 เดือน กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น.

รุ่นที่ 5 วันที่ 12 และ 23 เดือน มีนาคม 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น.

รุ่นที่ 6 วันที่ 2 - 3 เดือน เมษายน 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น.


หลักสูตรที่ 2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินเพื่อขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยะฐานะผ่านระบบ DPA

รูปแบบออนไลน์ผ่าน Google Meet

รุ่นที่ 1 วันที่ 25 - 26 เดือน ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น.

รุ่นที่ 2 วันที่ 15 - 16 เดือน มกราคม 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น.

รุ่นที่ 3 วันที่ 5 - 6 เดือน กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น.

รุ่นที่ 4 วันที่ 26 - 27 เดือน กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น.

รุ่นที่ 5 วันที่ 19 – 20  เดือน มีนาคม 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น.

รุ่นที่ 6 วันที่ 9 - 10 เดือน เมษายน 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น.


*** ส่งใบสมัครผ่าน Google from ที่นี่***

*** ดาวน์โหลดใบสมัครที่นี่.PDF ***

*** ดาวน์โหลดใบสมัครที่นี่.docx ***

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

โทรศัพท์  0-2160-1265 ต่อ 101,103,104,201,204,207,301 และ 303

โทรศัพท์เคลื่อนที่ 06-2593-3664 (ตามวันและเวลาราชการ)