หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > GE ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดมัชฌิมาวาส (พระอารามหลวง) จ.อุดรธานี
GE ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดมัชฌิมาวาส (พระอารามหลวง) จ.อุดรธานี

ผู้ดูแลเว็บ GE
29 ตุลาคม 2565 15:16:32

GE ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดมัชฌิมาวาส (พระอารามหลวง) จ.อุดรธานี

         เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 น. สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ โดย อาจารย์ ดร.มาธุสร แข็งขัน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักวิชาการศึกษาทั่วไป และ นายเปรม  ธนไตรภพ หัวหน้าสำนักงาน เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน โดยในปีพุทธศักราช 2565 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานผ้าพระกฐินให้กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อนำไปทอดถวาย ณ วัดมัชฌิมาวาส (พระอารามหลวง) จ.อุดรธานี  โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในพิธี

       ในการนี้ ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมสมทบปัจจัยโดยเสด็จพระราชกุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สรุปยอดกฐินได้ 1,416,570.66 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยเจ็ดสิบบาทหกสิบหกสตางค์)  ซึ่งปัจจัยจากการทอดกฐินนี้ ทางวัดจะนำไปทำนุบำรุง ศาสนสถาน และส่วนหนึ่งจะนำไปมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดไผ่ล้อม และโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ซึ่งอยู่ในความอุปถัมภ์ของวัดด้วย


ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th 

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/ 

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th 

เบอร์โทรสำนักฯ 02-160-1265 ถึง 1270
ต่อ 101,103,104,201,202,203,204,205,213,301,302