หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > GE จัดโครงการบริหารการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปสำหรับศูนย์การศึกษา จังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบการศึกษา2565
GE จัดโครงการบริหารการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปสำหรับศูนย์การศึกษา จังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบการศึกษา2565

ผู้ดูแลเว็บ GE
29 ตุลาคม 2565 14:57:31

GE จัดโครงการบริหารการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปสำหรับศูนย์การศึกษา จังหวัดอุดรธานี 
ประจำปีงบการศึกษา 2565
        เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2565 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ โดย อาจารย์ ดร.มาธุสร แข็งขัน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักวิชาการศึกษาทั่วไป และ นายเปรม ธนไตรภพ หัวหน้าสำนักงาน จัดโครงการบริหารการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปสำหรับศูนย์การศึกษา จังหวัดอุดรธานี ประจำปีการศึกษา 2565 ภายใต้โครงการการเรียนรู้ตลอดชีวิต ในระบบเทียบโอนความรู้ และประสบการณ์ (ธนาคารหน่วยกิต : Credit Bank) ของศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ร่วมมือกันวางแผนทิศทางในการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย VIS FOR GE ณ ห้องประชุมสามพร้าว ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th 

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/ 

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th 

เบอร์โทรสำนักฯ 02-160-1265 ถึง 1270
ต่อ 101,103,104,201,202,203,204,205,213,301,302