หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > GE จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ 1/2565 “การใช้ภาษาในสื่อสังคม”
GE จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ 1/2565 “การใช้ภาษาในสื่อสังคม”

ผู้ดูแลเว็บ GE
29 กันยายน 2565 16:33:30

GE จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ 1/2565 “การใช้ภาษาในสื่อสังคม”
         วันที่ 29 กันยายน 2565 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ดำเนินการจัดการเรียนการสอนรายวิชา GEN0203 ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ (e-learning) โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ กฤติกา ผลเกิด อาจารย์ผู้สอนได้นำเสนอถึง การใช้ภาษาในสื่อสังคมออนไลน์เป็นปรากฏการณ์ทางภาษาที่แสดงให้เห็นว่า ผู้ใช้ภาษาเลือกใช้ภาษาพูดในการเสนอข้อมูลตามวัตถุประสงค์ในการสื่อสาร มุ่งสื่ออารมณ์ความรู้สึก โดยการสร้างความแปลกใหม่ เร้าความสนใจ เน้นความรวดเร็วมากกว่าความประณีตในการใช้ถ้อยคำ จึงทำให้เกิดรูปแบบภาษาเฉพาะกลุ่ม แต่ถ้าเป็นการพูดหรือการเขียนที่เป็นทางการก็ควรใช้ภาษาให้ถูกต้อง ไม่ควรใช้ภาษาในสื่อสังคม


ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th 

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/ 

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th 

เบอร์โทรสำนักฯ 02-160-1265 ถึง 1270
ต่อ 101,103,104,201,202,203,204,205,213,301,302