หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > GE จัดการเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติรูปแบบออนไลน์ 1/2565 “Digital Citizenship”
GE จัดการเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติรูปแบบออนไลน์ 1/2565 “Digital Citizenship”

ผู้ดูแลเว็บ GE
29 กันยายน 2565 16:35:54

GE จัดการเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติรูปแบบออนไลน์ 1/2565 “Digital Citizenship”
         วันที่ 29 กันยายน 2565 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ดำเนินการจัดการเรียนการสอนรายวิชา GEN0304 Digital Literacy (e-learning) โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์พีรันธร แสนสุขอาจารย์ และ วิทยากรพิเศษ 

นางสาวทนตวรรณ คณะเจริญ ได้นำเสนอถึง ความหมายของการเป็นพลเมืองดิจิทัล เช่น ทักษะ ความรู้ มารยาท การสื่อสาร การเข้าถึง มารยาทดิจิทัล และความเป็นส่วนตัว กฎหมายความเป็นส่วนตัว นโยบายและการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวการรักษาความลับและความซื่อสัตย์ การป้องกันออนไลน์ ความเป็นส่วนตัวในที่ทำงาน เป็นต้น ซึ่งความรู้เหล่านี้จะทำให้เข้าใจบริบทของการเป็นพลเมืองดิจิทัลได้มากขึ้น


ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th 

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/ 

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th 

เบอร์โทรสำนักฯ 02-160-1265 ถึง 1270
ต่อ 101,103,104,201,202,203,204,205,213,301,302