หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > GE จัดการเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติรูปแบบออนไลน์ 1/2565 “Work and Benefits”
GE จัดการเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติรูปแบบออนไลน์ 1/2565 “Work and Benefits”

ผู้ดูแลเว็บ GE
29 กันยายน 2565 16:29:26

GE จัดการเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติรูปแบบออนไลน์ 1/2565 “Work and Benefits”
        วันที่ 29 กันยายน 2565 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ดำเนินการจัดการเรียนการสอนรายวิชา GEN0312 Financial Literacy (e-learning) โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์นลิน สีมะเสถียรโสภณ อาจารย์ผู้สอนได้นำเสนอถึง งานและสวัสดิการในการทำงาน ต้องเข้าใจสัญญาจ้างงานเป็นลายลักษณ์อักษรหรือทางวาจารวมถึงสิทธิและความรับผิดชอบสำหรับทั้งตัวเราและนายจ้าง รายละเอียดต่าง ๆ เช่น ชั่วโมงการทำงาน รวมทั้งชั่วโมงการทำงานล่วงเวลาต้องแจ้งจำนวนเท่าใดจึงจะสิ้นสุดสัญญาได้ จำนวนเงินที่จะได้รับ (รวมค่าล่วงเวลาและโบนัส) ค่าแรงวันหยุด และระยะเวลาของสิทธิการลาออก (พนักงานประจำส่วนใหญ่มีสิทธิได้รับ 28 วันและพนักงานพาร์ทไทม์ได้เงินเท่ากันตามสัดส่วนของจำนวนวันหรือชั่วโมงที่ทำงาน) เป็นต้น


ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th 

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/ 

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th 

เบอร์โทรสำนักฯ 02-160-1265 ถึง 1270
ต่อ 101,103,104,201,202,203,204,205,213,301,302