หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > GenEd-SSRU จัดประชุมเตรียมความพร้อมหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2566
GenEd-SSRU จัดประชุมเตรียมความพร้อมหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2566

ผู้ดูแลเว็บ GE
28 เมษายน 2566 10:42:39

GenEd-SSRU จัดประชุมเตรียมความพร้อมหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 09.00-16.00 น.

สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ 

โดย อาจารย์ ดร.มาธุสร แข็งขัน ผู้อำนวยการสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุมน  หนูคง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และบุคลากรฝ่ายบริการวิชาการ พร้อมด้วยกรรมการจัดการรายวิชาฯ ร่วมกันประชุมเตรียมความพร้อมหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2566 

การประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวางแนวทางการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้

รายวิชา GEN0302 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรกมล ชูช่วย และ อาจารย์มัลลิกา ปาละโชติ เป็นอาจารย์ผู้สอน

รายวิชา GEZ0207 ภาษาจีน

โดยมี อาจารย์ ดร.ชนิชา คิดประเสริฐ และอาจารย์กัณฑริกา จึงสง่าสม เป็นอาจารย์ผู้สอน

รายวิชา GEZ0101 ชาววังสวนสุนันทา

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา มณีวัฒนา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณฐภรณ์ รัตนชัยวงศ์ เป็นอาจารย์ผู้สอน

รายวิชา GEZ0309 ศาสตร์และศิลป์แห่งอาหารชาววัง

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สกุลตรา ค้ำชู

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา มณีวัฒนา เป็นอาจารย์ผู้สอน

รายวิชา GEN0314 โยคะ

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรร ถวัลย์วงศ์ศรี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนศักดิ์ ผดุงเศรษฐกิจ เป็นอาจารย์ผู้สอน

เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2566 และวางแนวทางการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ และสามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไปให้มีความสอดคล้องวัตถุประสงค์ของรายวิชา ณ ห้องประชุม 3422 อาคาร 34 ชั้น 2


ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th 

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/ 

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th 

เบอร์โทรสำนักฯ 02-160-1265 ถึง 1270
ต่อ 101,103,104,201,202,203,204,205,213,301,302