หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > ความรู้ภาษาไทยพื้นฐานเพื่อการประกอบอาชีพ
ความรู้ภาษาไทยพื้นฐานเพื่อการประกอบอาชีพ

ผู้ดูแลเว็บ GE
28 เมษายน 2566 10:35:57

ความรู้ภาษาไทยพื้นฐานเพื่อการประกอบอาชีพ

       วันที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 08.00-11.00 น. สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ดำเนินการจัดการเรียนการสอนรายวิชา GEN0203 ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ (e-Learning)  โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์กฤติกา ผลเกิด อาจารย์ผู้สอนได้กล่าวไว้ว่าภาษาไทยเป็นส่วนประกอบสำคัญอย่างหนึ่งในการพัฒนาทั้งบุคลากรอันจะนำความเจริญก้าวหน้ามาสู่องค์กร เพราะผู้มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยได้ดีกว่าย่อมได้เปรียบ แม้ว่าภาษาจะเป็นเพียงเครื่องมือสำหรับการสื่อสาร แต่ทว่าความรู้ที่ใช้ในการปฏิบัติงานเพียงอย่างเดียวยังไม่อาจทำให้งานหรือบุคคลบรรลุเป้าหมายได้ ภาษาไทยจึงเป็นสิ่งส่งเสริมการงานให้บรรลุสู่ความสำเร็จได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และเพิ่มประสิทธิผลของกิจกรรมต่าง ๆ ให้สมบูรณ์ได้ด้วยอำนาจแห่งภาษา ดังนั้นทุกคนจึงต้องเรียนรู้และใช้ภาษาให้ถูกต้องเหมาะสม เริ่มจากการใช้คำให้ถูก ความหมาย ถูกหลักเกณฑ์ และเหมาะสมกับบริบทแวดล้อม สร้างสรรค์ประโยคหลากหลายประเภทเพื่อใช้สื่อความให้เกิดผลตามที่ตั้งใจ เลือกใช้และเข้าใจสำนวนทั้งสำนวนไทย ที่แม้จะเป็นสำนวนดั้งเดิมแต่ยังเหมาะกับยุคสมัย รวมทั้งสำนวนใหม่ที่นิยมใช้ในปัจจุบันได้อย่างเข้าใจ พิจารณาเลือกรูปแบบโวหารและระดับภาษาสำหรับการใช้ในกิจกรรมและกิจการต่าง ๆ อย่างถูกต้อง เพื่อการปฏิบัติงานได้สำเร็จดังประสงค์


ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th 

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/ 

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th 

เบอร์โทรสำนักฯ 02-160-1265 ถึง 1270
ต่อ 101,103,104,201,202,203,204,205,213,301,302