หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > บริบทโลกในมิติการเมืองและกฎหมาย
บริบทโลกในมิติการเมืองและกฎหมาย

ผู้ดูแลเว็บ GE
28 เมษายน 2566 10:21:59

บริบทโลกในมิติการเมืองและกฎหมาย

        วันที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 13.00-16.00 น.สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ดำเนินการจัดการเรียนการสอนรายวิชา GEN0103 สังคมไทยในบริบทโลก (e-Learning) โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ธุวธิดา สุวรรณรัตน์ อาจารย์ผู้สอนได้นำเสนอถึง การเมืองและกฎหมายในระบอบประชาธิปไตย อธิบายปัญหาและผลกระทบของการเมืองไทยในปัจจุบันและอธิบายกฎหมายและหลักธรรมาภิบาลระหว่างประเทศ


ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th 

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/ 

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th 

เบอร์โทรสำนักฯ 02-160-1265 ถึง 1270
ต่อ 101,103,104,201,202,203,204,205,213,301,302