หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > ความรู้พื้นฐานของสุนทรียภาพ
ความรู้พื้นฐานของสุนทรียภาพ

ผู้ดูแลเว็บ GE
28 เมษายน 2566 10:05:01

"ความรู้พื้นฐานของสุนทรียภาพ"

วันที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 08.00-11.00 น.สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ดำเนินการจัดการเรียนการสอนรายวิชา GEN0102 สุนทรียภาพของชีวิต (e-Learning) โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ยุทธกร สริกขกานนท์ และ อาจารย์ทัศนัย เพ็ญสิทธิ์ อาจารย์ผู้สอนได้นำเสนอถึง ความงามเป็นสิ่งมนุษย์ได้มีโอกาสสัมผัสและพบเห็นในชีวิตประจำวัน เมื่อมนุษย์ได้มีโอกาสสัมผัสกับความงามเหล่านั้น มนุษย์จะรับรู้ได้ว่างามและเกิดสุนทรียภาพก็ต่อเมื่อมนุษย์มีความรู้ ความเข้าใจ และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านั้น การตัดสินความงามมีหลากหลายแนวทางทั้งการตัดสินจากตัววัตถุเพราะมีความงามในตัวของมันเอง ตัดสินจากความพึงพอใจของผู้ชื่นชอบความงามนั้นหรือจากทั้งสองแนวทางร่วมกัน ความงามเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งตามธรรมชาติและมนุษย์สร้างขึ้น ความงามที่มนุษย์สร้างขึ้น เรียกว่า "งานศิลปะ"


ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th 

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/ 

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th 

เบอร์โทรสำนักฯ 02-160-1265 ถึง 1270
ต่อ 101,103,104,201,202,203,204,205,213,301,302