หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > Ge จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ 3/2564 “ยาและสารเสพติดให้โทษ”
Ge จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ 3/2564 “ยาและสารเสพติดให้โทษ”

ผู้ดูแลเว็บ GE
2022-04-28 15:16:07

Ge จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ 3/2564 “ยาและสารเสพติดให้โทษ”

        วันที่ 28 เมษายน 2565 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ดำเนินการจัดการเรียนการสอนรายวิชา GEN0302 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต (E-Learning) โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์มัลลิกา  ปาละโชติ ได้นำเสนอถึง พ.ร.บ.ยา สิ่งที่ใช้แก้หรือป้องกันโรค หรือบำรุงร่างกาย ใช้ในการวินิจฉัยบำบัด บรรเทา รักษา หรือป้องกันโรคหรือความเจ็บป่วยของมนุษย์หรือสัตว์ วัตถุที่เป็นเภสัชเคมีภัณฑ์หรือเภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป เกิดผลแก่สุขภาพ โครงสร้างหรือการกระทำหน้าที่ใด ๆ ของร่างกายของมนุษย์หรือสัตว์ ยาอันตรายเป็น ยาแผนปัจจุบันที่มีอันตรายสูงกว่ายาสามัญประจำบ้านการใช้ยานี้จึงต้องผ่านการดูแลจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขส่วนยาควบคุมพิเศษเป็นยาแผนปัจจุบันที่ก่อให้เกิดอันตรายได้ง่ายแม้จะใช้อย่างถูกต้องยานี้จึงต้องผ่านการควบคุมดูแลในการใช้จากแพทย์โดยใกล้ชิด แต่อย่างไรก็ตาม ยาทุกตัวย่อมมีทั้งคุณและโทษควบคู่อยู่ด้วยกันเสมอ ในการใช้ยาจึงต้องใช้อย่างรู้ เท่าทันว่ายาแต่ละตัวออกฤทธิ์อย่างไร เพื่อไม่ให้ก่อให้เกิดอันตรายแก่ตนเอง


ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th 

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/ 

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th 

เบอร์โทรสำนักฯ 02-160-1265 ถึง 1270
ต่อ 101,103,104,201,202,203,204,205,213,301,302