หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > กรอบแนวคิดจิตพอเพียง
กรอบแนวคิดจิตพอเพียง

ผู้ดูแลเว็บ GE
28 กุมภาพันธ์ 2566 18:18:08

กรอบแนวคิดจิตพอเพียง

        วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.00 - 11.00 น. สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์การจัดการเรียนการสอนรายวิชา GEN0118 วัยใสใจสะอาด (e-learning) โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.สัณหณัฐ จักรภัทรวงศ์ ผู้สอนได้นำเสนอถึง หลักเศรษฐกิจพอเพียงคือหลักของความพอเพียง ความสันโดษ การพี่งพาตนเอง การรู้จักพอ ความไม่โลภ การเดินทางสายกลาง ไม่สุดโต่ง การประยุกต์ใช้หลัก STRONG เพื่อต้านการทุจริตนั้นเทียบได้กับหลักธรรมของพระพุทธศาสนา


ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th 

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/ 

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th 

เบอร์โทรสำนักฯ 02-160-1265 ถึง 1270
ต่อ 101,103,104,201,202,203,204,205,213,301,302