หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > มอบ…วิสัยทัศน์การขับเคลื่อน GE แห่งอนาคต
มอบ…วิสัยทัศน์การขับเคลื่อน GE แห่งอนาคต

ผู้ดูแลเว็บ GE
26 ตุลาคม 2565 16:24:16

มอบ…วิสัยทัศน์การขับเคลื่อน GE แห่งอนาคต 

นำทีมพัฒนาหลักสูตร 

นำทีมปรับรูปแบบการเรียนการสอน ด้วยนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ 

นำทีมมุ่งหน้าสู่อนาคต

VIS FOR GE

V: Vision กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน จะนำไปสู่อนาคตที่มั่นคง

I: Inspiration การสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานของทีม เราจะจับมือเดินไปสู่อนาคตที่สวยงาม

S: Support เราจะช่วยกันการสนับสนุนทุกด้าน ให้บรรลุเป้าหมายไปพร้อม ๆ กัน 

**พลังแห่งการขับเคลื่อน ที่ดีที่สุดคืนการพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะด้านการทำงาน นอกจากจะทำให้งานในหน้าที่เกิดประสิทธิภาพแล้วนั้น ยังสามารถทำให้เกิดประโยชน์ต่อตัวเองในอนาคตได้อีกด้วย 

***GE พร้อมที่จะพัฒนาบุคลากรให้เข้มแข็ง ร่วมแรงร่วมใจกันจะทำให้เราก้าวสู่เป้าหมายได้ในอนาคต “การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นได้ ต้องเริ่มจากเชื่อก่อน แล้วลงมือทำ” ซึ่ง “ก้าวแรกที่เราไม่คุ้นเคยนั้น มันมักจะเริ่มต้นยากเสมอ แต่ถ้าเราเริ่มต้นได้ นั่นหมายความว่าความสำเร็จก็ใกล้เข้ามาแล้ว” เริ่มจาก “คนเรามีความต่างและสวยงาม ในแบบของตัวเอง” และ “ทุกคนสามารถสร้างความโชคดีให้กับตัวเองได้ ซึ่งส่วนผสมของการสร้างความโชคดีนั้น ประกอบด้วยการสะสมเรื่องราวดี ๆ ความมีวินัยและสร้างโอกาสให้กับตัวเอง

****เตรียมพบกับการเปลี่ยนแปลงของ GE รูปแบบใหม่เร็ว ๆ นี้กัน นะจ๊ะ

   GE = DNA ด้าน Soft Skill แห่งสวนสุนันทา