หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > GE จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์หลักสูตรนานาชาติ 1/2565 “Describing places; describing locations and giving directions”
GE จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์หลักสูตรนานาชาติ 1/2565 “Describing places; describing locations and giving directions”

ผู้ดูแลเว็บ GE
26 สิงหาคม 2565 15:54:56

GE จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์หลักสูตรนานาชาติ 1/2565 “Describing places; describing locations and giving directions”

        วันที่ 26 สิงหาคม 2565 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ดำเนินการจัดการเรียนการสอนรายวิชา GEN0204 English for Communication and Information Retrival (e-Learning) โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์รติรัตน์ ณ สงขลา อาจารย์ผู้สอนได้นำเสนอถึง การบรรยายสถานที่ (Describing places) บทสนทนาตัวอย่างเกี่ยวกับการบรรยายลักษณะสถานที่ (Describing places) คำศัพท์และสำนวนภาษา (Vocabulary and expressions) การบรรยายทำเลที่ตั้งและการบอกทิศทาง(Describing location and giving directions) บทสนทนาเกี่ยวกับการบรรยายทำเลที่ตั้งและการบอกทิศทาง (Describing locations and giving directions) คำอธิบาย (Explanation) และคำศัพท์และสำนวนภาษา (Vocabulary and Expressions)


ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th 

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/ 

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th 

เบอร์โทรสำนักฯ 02-160-1265 ถึง 1270
ต่อ 101,103,104,201,202,203,204,205,213,301,302