หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > GE จัดการเรียนการรูปแบบออนไลน์ 1/2565“ความสำคัญของข้อมูลเครือข่ายสังคมออนไลน์”
GE จัดการเรียนการรูปแบบออนไลน์ 1/2565“ความสำคัญของข้อมูลเครือข่ายสังคมออนไลน์”

ผู้ดูแลเว็บ GE
2022-08-26 14:43:46

GE จัดการเรียนการรูปแบบออนไลน์ 1/2565“ความสำคัญของข้อมูลเครือข่ายสังคมออนไลน์”

          วันที่ 25 สิงหาคม 2565 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ดำเนินการจัดการเรียนการสอนรายวิชา GEN0309 ชีวิตดิจิทัล (e-Learning) โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิจิตรา จอมศรี อาจารย์ผู้สอนได้นำเสนอถึง ผู้คนในยุคดิจิทัลใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นช่องทางการสื่อสารอันสำคัญ เพื่อการถ่ายทอดเรื่องราว แสดงความคิดเห็นและความรู้ สึก ตลอดจนติดตามความเคลื่อนไหวของเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา โดยปราศจากเงื่อนไขด้านเวลา สถานที่และรูปแบบ ด้วยศักยภาพของเครือข่ายสังคมออนไลน์สามารถสร้างอิทธิพลแก่ทั้งผู้ใช้และผู้คนในเครือข่ายทางสังคม ทำให้ผู้ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ควรต้องมีสติและความระมัดระวังในการใช้เป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นพื้นที่สาธารณะที่นำเสนอข่าวสาร โดยเฉพาะการแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นสาธารณะที่ร้อนแรงในสังคมประชาธิปไตยที่อาจก่อให้เกิดความแตกแยกทางความคิดขึ้นได้


ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th 

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/ 

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th 

เบอร์โทรสำนักฯ 02-160-1265 ถึง 1270
ต่อ 101,103,104,201,202,203,204,205,213,301,302