หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > GE จัดการเรียนการรูปแบบออนไลน์ 1/2565“ความสำคัญของข้อมูล“ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับนาฏศิลป์ร่วมสมัยและแจ๊สดานซ์”
GE จัดการเรียนการรูปแบบออนไลน์ 1/2565“ความสำคัญของข้อมูล“ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับนาฏศิลป์ร่วมสมัยและแจ๊สดานซ์”

ผู้ดูแลเว็บ GE
2022-08-26 14:39:54

GE จัดการเรียนการรูปแบบออนไลน์ 1/2565“ความสำคัญของข้อมูล“ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับนาฏศิลป์ร่วมสมัยและแจ๊สดานซ์”

          วันที่ 25 สิงหาคม 2565 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ดำเนินการจัดการเรียนการสอนรายวิชา GEN0313 การเต้น (e-Learning) โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรร ถวัลย์วงศ์ศรี อาจารย์ผู้สอนได้นำเสนอถึงความรู้เบื้องต้น ประวัติและพัฒนาการ รวมทั้งรูปแบบของการเต้นแจ๊ส และนาฏศิลป์ร่วมสมัย เพื่อเน้นความรู้พื้นฐานให้ผู้เรียนเห็นภาพรวมของการพัฒนานาฏศิลป์สากล นอกจากนี้ยังมีการฝึกทักษะปฏิบัติการเต้นแจ๊ส หรือ นาฏศิลป์ร่วมสมัยด้วย โดยมุ่งพัฒนาไปตามประโยชน์ของการนำไปใช้หรือการสร้างความบันเทิง เป็นสำคัญ สำหรับแจ๊สดานซ์พัฒนาขึ้นตามสไตล์ดนตรีแจ๊สที่ได้รับความนิยมขึ้น สิ่งนี้เองนำไปสู่การแสดงของศิลปินยุคต่อมาที่เรียกแนวทางการเต้นว่า นาฏศิลป์ร่วมสมัย โดยศิลปินบางท่านถูกนักวิชาการ นักวิจารณ์จัดให้เป็นศิลปินหลังสมัยใหม่นิยม หรือเรียกว่า โพส-โมเดิร์นดานซ์ เพื่อเป็นทักษะส่วนหนึ่งในการเตรียมตัวเป็นนักเต้นและนักแสดงที่ดี สามารถปรับใช้ในการทำงาน ด้านศิลปะการแสดงได้ในอนาคต


ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th 

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/ 

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th 

เบอร์โทรสำนักฯ 02-160-1265 ถึง 1270
ต่อ 101,103,104,201,202,203,204,205,213,301,302