หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > GE จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์หลักสูตรนานาชาติ 1/2565 “Financial management”
GE จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์หลักสูตรนานาชาติ 1/2565 “Financial management”

ผู้ดูแลเว็บ GE
2022-08-26 14:37:46

GE จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์หลักสูตรนานาชาติ 1/2565 “Financial management”

        วันที่ 25 สิงหาคม 2565 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ดำเนินการจัดการเรียนการสอนรายวิชา GEN0312 Financial Literacy (e-Learning) โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์นลิน สีมะเสถียรโสภณ อาจารย์ผู้สอนได้นำเสนอถึง การจัดการทางการเงินเป็นสิ่งที่สำคัญในการดำรงชีวิต วิธีการประหยัดเงิน ควรมีการจัดทำแผนการบริหารเงินและทรัพย์สินต่าง ๆ โดยต้องจัดสรรระยะเวลาของแผนให้สัมพันธ์กับรายได้และภาระทางการเงิน เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ และไม่กดดันตัวเองจนเกินไป สิ่งที่สำคัญที่สุดคือความมุ่งมั่นและมีวินัย เพราะหากขาดการปฏิบัติที่จริงจังและต่อเนื่อง ก็ยากที่จะบรรลุเป้าหมายได้


ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th 

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/ 

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th 

เบอร์โทรสำนักฯ 02-160-1265 ถึง 1270
ต่อ 101,103,104,201,202,203,204,205,213,301,302