หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > GE จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์หลักสูตรนานาชาติ 1/2565 “Digital Technology and Integration”
GE จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์หลักสูตรนานาชาติ 1/2565 “Digital Technology and Integration”

ผู้ดูแลเว็บ GE
2022-08-26 14:34:36

GE จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์หลักสูตรนานาชาติ 1/2565 “Digital Technology and Integration”

         วันที่ 25 สิงหาคม 2565 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ดำเนินการจัดการเรียนการสอนรายวิชา GEN0304 Digital Literacy (e-Learning) โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์พีรันธร แสนสุข อาจารย์ผู้สอนได้นำเสนอถึง ทักษะและความเข้าใจ ปัจจัยทั้งหมดขับเคลื่อนประเทศให้ดีมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยต้องอาศัยอุปกรณ์และกระบวนการ ความทันสมัย และผลกระทบที่ตามมาของเศรษฐกิจเทคโนโลยีดิจิทัลและบูรณาการในด้านต่าง ๆ ทั้งผลกระทบของสังคม ผลกระทบของการขนส่ง ผลกระทบของสุขภาพและสุขภาพ ผลกระทบของการศึกษา ดังนั้นพวกเราจึงต้องปรับตัวให้ก้าวทัน การใช้งานอย่างระมัดระวังและถูกวิธี เพื่อให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุด และให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด


ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th 

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/ 

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th 

เบอร์โทรสำนักฯ 02-160-1265 ถึง 1270
ต่อ 101,103,104,201,202,203,204,205,213,301,302