หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > Ge จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ 1/2565 “กระบวนการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และการนำไปใช้ในการแก้ปัญหา”
Ge จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ 1/2565 “กระบวนการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และการนำไปใช้ในการแก้ปัญหา”

ผู้ดูแลเว็บ GE
2022-07-26 09:24:52

Ge จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ 1/2565 “กระบวนการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และการนำไปใช้ในการแก้ปัญหา”

              วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ดำเนินการจัดการเรียนการสอนรายวิชา GEN0302 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต (e-Learning) โดยได้รับเกียรติจาก  อาจารย์มัลลิกา ปาละโชติ ได้นำเสนอถึง เมื่อนักวิทยาศาสตร์ต้องการค้นพบความรู้ใหม่ในเรื่องใด จะดำเนินการตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ในการดำเนินการแต่ละขั้นตอนนั้นจะต้องใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการปฏิบัติงาน และใช้คุณสมบัติของผู้มีเจตคติทางวิทยาศาสตร์ร่วมด้วยตามแต่ละกรณี ทำให้นักวิทยาศาสตร์สามารถค้นพบความรู้ ใหม่ได้อย่างมีระบบ น่าเชื่อถือในชีวิตประจำวันของมนุษย์จะมีอุปสรรคและปัญหาในด้านต่าง ๆ ที่จะต้องแก้ไขหรือหาคำตอบ ซึ่งอาจกระบวนการแสวงหาความรู้ ทางวิทยาศาสตร์ และความรู้ ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการแก้ปัญหาได้เช่นเดียวกับนักวิทยาศาสตร์


ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th 

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/ 

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th 

เบอร์โทรสำนักฯ 02-160-1265 ถึง 1270
ต่อ 101,103,104,201,202,203,204,205,213,301,302