หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > GE ถ่ายทำสื่อการเรียนการสอน รายวิชา GEN0301 ศาสตร์และศิลป์แห่งอาหารชาววัง บนแพลตฟอร์ม Coursera
GE ถ่ายทำสื่อการเรียนการสอน รายวิชา GEN0301 ศาสตร์และศิลป์แห่งอาหารชาววัง บนแพลตฟอร์ม Coursera

ผู้ดูแลเว็บ GE
2022-05-10 14:07:52

GE ถ่ายทำสื่อการเรียนการสอน รายวิชา GEN0301 ศาสตร์และศิลป์แห่งอาหารชาววัง บนแพลตฟอร์ม Coursera

วันที่ 23 เมษายน 2565 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ โดย อาจารย์นภาศรี  สุวรรณโชติ  ผู้อำนวยการสำนักฯ มอบหมายให้ นายเปรม  ธนไตรภพ หัวหน้าสำนักงาน ดำเนินการควบคุมการถ่ายทำสื่อการเรียนการสอน รายวิชา GEN0301 ศาสตร์และศิลป์แห่งอาหารชาววัง โดยได้รับเกียรติจาก คุณพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด และ อาจารย์สกุลตรา ค้ำชู ผู้เชี่ยวชาญในการทำอาหารโดยเฉพาะอาหารไทย อาหารชาววัง มาเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ของศาสตร์และศิลป์แห่งอาหารชาววัง เพื่อการพัฒนาการจัดเรียนการสอนบนแพลตฟอร์ม Coursera การเรียนรู้รูปแบบใหม่นอกเหนือจากตำราเรียน สู่ความเป็นนานาชาติ


ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th 

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/ 

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th 

เบอร์โทรสำนักฯ 02-160-1265 ถึง 1270
ต่อ 101,103,104,201,202,203,204,205,213,301,302