หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > Ge จัดโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน ให้กับคณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดมะเกลือ (กาญจนลักษณ์วิทยา)
Ge จัดโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน ให้กับคณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดมะเกลือ (กาญจนลักษณ์วิทยา)

ผู้ดูแลเว็บ GE
2022-07-25 09:42:03

Ge จัดโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน ให้กับคณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดมะเกลือ (กาญจนลักษณ์วิทยา)

              วันที่ 23 กรกฎาคม 2565 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ โดย อาจารย์นภาศรี  สุวรรณโชติ ผู้อำนวยการ มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณัฐภัทร  แก้วรัตนภัทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ พร้อมบุคลากร จัดอบรมโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หลักสูตรการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ให้กับคณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดมะเกลือ (กาญจนลักษณ์วิทยา) จังหวัดนครปฐม จำนวน 28 ท่าน ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.เสาวลักษณ์ แซ่ลี้ และ อาจารย์กฤติกา ผลเกิด มาเป็นวิทยากรบรรยายครั้งนี้ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสำนักฯ และชุมชน เพิ่มพูนความรู้ทักษะการใช้ภาษาไทย สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน ส่งเสริมการใช้ภาษาไทยในชีวิตประจำวัน ให้สามารถสื่อสารได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยการอบรมในรูปแบบออนไลน์ (Google Meet)


ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th 

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/ 

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th 

เบอร์โทรสำนักฯ 02-160-1265 ถึง 1270
ต่อ 101,103,104,201,202,203,204,205,213,301,302