หน้าหลัก > ข่าว > เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) > GenEd-SSRU ร่วมประชุมคณะทำงานด้านสื่อเทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของทุกภาคส่วน ครั้งที่ 1/2566
GenEd-SSRU ร่วมประชุมคณะทำงานด้านสื่อเทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของทุกภาคส่วน ครั้งที่ 1/2566

ผู้ดูแลเว็บ GE
29 พฤษภาคม 2566 09:37:57


GenEd-SSRU ร่วมประชุมคณะทำงานด้านสื่อเทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของทุกภาคส่วน 
ครั้งที่ 1/2566
           วันที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 13.30-16.00 น. สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์
โดย อาจารย์ ดร.มาธุสร แข็งขัน ผู้อำนวยการสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐภัทร แก้วรัตนภัทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานด้านสื่อเทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของทุกภาคส่วน ครั้งที่ 1/2566 เพื่อพิจารณาแผนการดำเนินงานของคณะทำงานฯ โดยได้รับเกียรติจาก คุณธาดา เศวตศิลา ประธานคณะทำงานด้านสื่อเทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อการมีส่วนร่วมเครือข่ายการมีส่วนร่วม เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสิปปนนท์ เกตุทัต อาคาร 2 ชั้น 2 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา