หน้าหลัก > ข่าว > เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) > GenEd-SSRU หารือความร่วมมือกับ Future Skill แพลตฟอร์มการเรียนออนไลน์ สำหรับทักษะแห่งอนาคต ในการจัดทำรายวิชา ด้าน Soft Skills ให้ตอบโจทย์การทำงานในโลกยุคดิจิทัล
GenEd-SSRU หารือความร่วมมือกับ Future Skill แพลตฟอร์มการเรียนออนไลน์ สำหรับทักษะแห่งอนาคต ในการจัดทำรายวิชา ด้าน Soft Skills ให้ตอบโจทย์การทำงานในโลกยุคดิจิทัล

ผู้ดูแลเว็บ GE
11 มีนาคม 2567 09:45:06


GE หารือความร่วมมือกับ Future Skill แพลตฟอร์มการเรียนออนไลน์ สำหรับทักษะแห่งอนาคต ในการจัดทำรายวิชา ด้าน Soft Skills ให้ตอบโจทย์การทำงานในโลกยุคดิจิทัล

             วันที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 10.00-12.00 น. สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ โดยอาจารย์ ดร.มาธุสร แข็งขัน ผู้อำนวยการสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ และ ดร.สิทธิชัย  พินธุมา รองผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและเครือข่าย ประชุมหารือความร่วมมือกับ Future Skill แพลตฟอร์มการเรียนออนไลน์ สำหรับทักษะ แห่งอนาคตในการจัดทำรายวิชาด้าน Soft Skills ให้ตอบโจทย์การทำงานในยุคดิจิทัล โดยได้รับเกียรติจาก คุณพัณณ์ชิตา เอียงเอี่ยม ตำแหน่ง Corporate Learning Consultant Manager และ คุณไตรลักษณ์ สมจิตร์ ตำแหน่ง Corporate Learning Consultant ณ ห้องประชุม 3412 อาคาร34


GE together with Future Skill an online platform for the future in course preparation of Soft Skills to meet the needs of working in the digital world

           On 22nd March 2023, at 10.00-12.00.  . Ajarn. Dr. Mathusorn Khaengkhan, the director The Office of General Education and Electronic Learning Innovations and Dr. Sitthichai Phinthuma, the deputy director of
Corporate Communications and Network Department, held a meeting to discuss about an online platform Future Skill, an online platform for the future in course preparation of Soft Skills to meet the needs of working in the digital worldThe meeting was honored by Khun Phanchita Aiang-Aiam, Corporate Learning Consultant Manager, and Khun Trailak Somjit, Corporate Learning Consultant, held at the meeting room 3412 building 34.