หน้าหลัก > ข่าว > เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) > GenEd-SSRU จัดประชุมวางแผนต่อยอดพัฒนาการจัดการเรียนการสอนรายวิชา GEN0317 ศาสตร์และศิลป์แห่งอาหารชาววัง
GenEd-SSRU จัดประชุมวางแผนต่อยอดพัฒนาการจัดการเรียนการสอนรายวิชา GEN0317 ศาสตร์และศิลป์แห่งอาหารชาววัง

ผู้ดูแลเว็บ GE
29 พฤษภาคม 2566 09:36:56


GenEd-SSRU จัดประชุมวางแผนต่อยอดพัฒนาการจัดการเรียนการสอนรายวิชา GEN0317 ศาสตร์และศิลป์แห่งอาหารชาววัง

            วันที่ 21 เมษายน 2566 เวลา 10.30-12.00 น. สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ โดย อาจารย์ ดร.มาธุสร แข็งขัน ผู้อำนวยการสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ อาจารย์นภาศรี สุวรรณโชติ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์สกุลตรา ค้ำชู พร้อมด้วย คุณพูนเพิ่ม ไพทยวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เชฟแคร์ส โปรเจกต์ จำกัด และคณะทำงาน ร่วมประชุมหารือเพื่อพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษา GEN0317 ศาสตร์และศิลป์แห่งอาหารชาววัง และส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการเพื่อประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองฝ่าย ณ ห้องประชุม 3422 อาคาร 34 ชั้น 2