หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > Ge จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ 3/2564 “รู้เท่าทันยาและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร”
Ge จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ 3/2564 “รู้เท่าทันยาและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร”

ผู้ดูแลเว็บ GE
2022-05-25 08:46:27

Ge จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ 3/2564 “รู้เท่าทันยาและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร”

        วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ดำเนินการจัดการเรียนการสอนรายวิชา GEN0306 การดูแลสุขภาพสำหรับชีวิตยุคใหม่ (e-learning) โดยได้รับเกียรติจาก  อาจารย์ ดร.ภาวิณี รัตนคอน ได้นำเสนอถึง การรู้เท่าทันยาและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เป็นความสามารถและทักษะในการเข้าถึงข้อมูล ความรู้ความเข้าใจเพื่อวิเคราะห์ ประเมินการปฏิบัติและจัดการตนเอง รวมทั้งสามารถชี้แนะเรื่องยาและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารให้กับผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม รู้และเข้าใจว่า ยา และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนั้น ไม่ใช่อาหารหลักหรือขนมเพราะในตัวยาและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนั้นต่างมีสารที่มีสรรพคุณส่งผลกับร่างกาย ยาใช้สำหรับรักษา ป้องกัน บรรเทาอาการผู้ป่วย และผลิตภัณฑ์อาหารเสริมใช้เพื่อป้องกัน ส่งเสริมสุขภาพให้แข็งแรงการใช้ยาและผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจึงควรใช้เท่าที่จำเป็นและเหมาะสม จึงจะเกิดประโยชน์สูงสุดไม่สิ้นเปลืองโดยใช่เหตุ และไม่ส่งผลร้ายกับร่างกาย ที่สำคัญคือการใช้และการเลือกซื้อต้องคำนึงถึงรายละเอียด ข้อบ่งใช้ วิธีใช้ ข้อควรระวังที่แตกต่างกันไปตามแต่ละชนิด เพื่อสามารถดูแลตนเองและสมาชิกในครอบครัวให้มีสุขภาพที่ดี สามารถบำบัดโรคและอาการต่าง ๆ อย่างได้ผลและปลอดภัย


ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th 

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/ 

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th 

เบอร์โทรสำนักฯ 02-160-1265 ถึง 1270
ต่อ 101,103,104,201,202,203,204,205,213,301,302