หน้าหลัก > ข่าว > ประกาศ > ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบกลางภาคย้อนหลัง (กรณีลงทะเบียนล่าช้า) ภาคเรียนฤดูร้อน 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบกลางภาคย้อนหลัง (กรณีลงทะเบียนล่าช้า) ภาคเรียนฤดูร้อน 2563

ผู้ดูแลเว็บ GE
2021-07-31 18:33:51


>>> ดาวน์โหลด คู่มือระบบสอบออนไลน์ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป.pdf

>>> ดาวน์โหลด ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบกลางภาคย้อนหลัง (กรณีลงทะเบียนล่าช้า) ภาคเรียนฤดูร้อน 2563

>>> ดาวน์โหลด ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบกลางภาคย้อนหลัง (กรณีลงทะเบียนล่าช้า) ภาคเรียนฤดูร้อน 2563 (เพิ่มเติม)


***ช่องทางการติดต่อ GE***

เบอร์โทรสำนักฯ 02-160-1265 ต่อ 201, 203, 204, 205

Inbox Fanpage: สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

E-mail : gen-ed@ssru.ac.th


***ช่องทางการติดต่อ GE***
เบอร์โทรสำนักฯ 02-160-1265 ต่อ 201, 203, 204, 205
Inbox Fanpage: สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
E-mail : gen-ed@ssru.ac.th