หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > Ge จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ 2/2564 “หลักการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร”
Ge จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ 2/2564 “หลักการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร”

ผู้ดูแลเว็บ GE
2021-12-24 15:50:15

Ge จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ 2/2564 “หลักการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร”

        วันที่ 24 ธันวาคม 2564 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ดำเนินการจัดการเรียนการสอนรายวิชา GEN0201 การใช้ภาษาไทย ในรูปแบบออนไลน์ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์ อัจฉริยะประสิทธิ์ อาจารย์ผู้สอนกล่าวถึงความสำคัญของการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยให้การสื่อความหมายจากผู้ส่งสารไปยังผู้รับสาร    สัมฤทธิผล ผู้ส่งสารต้องเรียนรู้เรื่องการใช้ภาษาในลักษณะต่าง ๆ อย่างดีต้องฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้สามารถสื่อสารความหมายต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารทางธุรกิจ การสื่อสารภายในครอบครัวหรือการสื่อสารภายในที่ประชุม


ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th 

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/ 

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th 

เบอร์โทรสำนักฯ 02-160-1265 ต่อ 201, 203, 204, 205