หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > Ge จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ 2/2564 “ทักษะการใช้ภาษาเพื่อ การประกอบอาชีพ”
Ge จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ 2/2564 “ทักษะการใช้ภาษาเพื่อ การประกอบอาชีพ”

ผู้ดูแลเว็บ GE
2021-12-24 15:20:27

Ge จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ 2/2564 “ทักษะการใช้ภาษาเพื่อ การประกอบอาชีพ”

        วันที่ 23 ธันวาคม 2564 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ดำเนินการจัดการเรียนการสอนรายวิชา GEN0203 ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ ในรูปแบบออนไลน์ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.เสาวลักษณ์ แซ่ลี้ อาจารย์ผู้สอนได้นำเสนอถึง การเขียนมีความสำคัญที่จะส่งเสริมการทำงานให้เจริญความก้าวหน้าขึ้น ผู้ที่มีความสามารถในการใช้ภาษาได้ดีย่อมมีโอกาสได้รับผิดชอบตำแหน่งงานที่สูงขึ้นได้ นักศึกษาดังนั้น ควรฝึกฝนตนเองอยู่เสมอให้เกิดความชำนาญเพื่อประโยชน์ในด้านการทำงานในอนาคต


ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th 

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/ 

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th 

เบอร์โทรสำนักฯ 02-160-1265 ต่อ 201, 203, 204, 205