หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > Ge จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ 2/2564 “ระบบคอมพิวเตอร์”
Ge จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ 2/2564 “ระบบคอมพิวเตอร์”

ผู้ดูแลเว็บ GE
2021-12-24 15:15:33

Ge จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ 2/2564 “ระบบคอมพิวเตอร์”

         วันที่ 23 ธันวาคม 2564 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ดำเนินการจัดการเรียนการสอนรายวิชา GEN0301 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร ในรูปแบบออนไลน์ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ศิลป์ชัย พูลคล้าย อาจารย์ผู้สอนได้นำเสนอถึง สำคัญคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันเข้าที่มีบทบาทในองค์กรการทำงานเป็นอย่างมาก ส่วนหนึ่งนั้นมาจากการสื่อสารและเทคโนโลยีที่ก้าวไปอย่างรวดเร็ว ดังนั้นนักศึกษาต้องก้าวให้ทันเทคโนโลยีเหล่านี้และนำมาใช้งานให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด


ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th 

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/ 

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th 

เบอร์โทรสำนักฯ 02-160-1265 ต่อ 201, 203, 204, 205