หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > GE จัดการเรียนการ รูปแบบออนไลน์หลักสูตรนานาชาติ 1/2565 “SAY WHAT YOU MEAN: USING BODY
GE จัดการเรียนการ รูปแบบออนไลน์หลักสูตรนานาชาติ 1/2565 “SAY WHAT YOU MEAN: USING BODY

ผู้ดูแลเว็บ GE
2022-08-24 16:03:07

GE จัดการเรียนการ รูปแบบออนไลน์หลักสูตรนานาชาติ 1/2565 “SAY WHAT YOU MEAN: USING BODY LANGUAGE TO SEND A MESSAGE”

        วันที่ 24 สิงหาคม 2565 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ดำเนินการจัดการเรียนกา รสอนรายวิชา GEN0209 Public Speaking and Presentation Skill in English (e-Learning) โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์อรพรรณ เดชา ได้นำเสนอถึง การพูดในที่สาธารณะ นอกจากจะต้องเตรียมความพร้อมขอข้อมูลและเนื้อหาแล้วนั้น ภาษากายก็เป็นองค์ประกอบสำคัญด้านหนึ่ง ท่าทางการยืน น้ำเสียงในการพูด การกำหนดลมหายใจ การสังเกตปฏิกิริยาของผู้ฟัง เทคนิคเหล่านี้จะสามารถดึงดูดผู้ฟังให้มีความสนใจ มีปฏิสัมพันธ์ร่วมกับผู้พูด ภาษากายสามารถขยายความภาษาพูด และสื่อความหมายแทนภาษาพูดได้ แต่อย่างไรก็ตามผู้พูดควรที่จะกำหนดภาษากายให้น้อยกว่าภาษาพูดเพราะไม่อย่างนั้นจะทำให้ดูมากจนเกินไปและเกิดความเบื่อของผู้ฟังได้


ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th 

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/ 

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th 

เบอร์โทรสำนักฯ 02-160-1265 ถึง 1270
ต่อ 101,103,104,201,202,203,204,205,213,301,302