หน้าหลัก > ข่าว > เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) > GenEd Releases 2023” เปิดตัว FlexSpace (New Learning Platform) พลิกโฉมการเรียนการสอนยุคดิจิทัล
GenEd Releases 2023” เปิดตัว FlexSpace (New Learning Platform) พลิกโฉมการเรียนการสอนยุคดิจิทัล

ผู้ดูแลเว็บ GE
11 มีนาคม 2567 09:46:35


Gen-Ed Releases 2023” เปิดตัว FlexSpace (New Learning Platform) พลิกโฉมการเรียนการสอนยุคดิจิทัล

           วันที่ 8 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00-14.30 น. สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ (Gen-Ed) โดยอาจารย์ ดร.มาธุสร แข็งขัน ผู้อำนวยการสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ จัดกิจกรรม Gen-Ed Releases 2023 เพื่อนำเสนอแนวทางการบริหารและการจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่พลิกโฉมการเรียนการสอนยุคดิจิทัล การปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ให้เกิดความยืดหยุ่นต่อการเรียนการสอนของนักศึกษาในวิถียุคดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ณ โรงละคร คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดี เป็นประธานกล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติและมอบนโยบายและกลยุทธ์การรับมือกับการเปลี่ยนเข้าสู่วิถีชีวิตยุคดิจิทัล รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “บทบาทของ Gen-Ed กับโจทย์ที่เปลี่ยนแปลงไป และความสำคัญของรายวิชาศึกษาทั่วไป”

          ทั้งนี้ การขับเคลื่อนกลยุทธ์ในการจัดการเรียนการสอนของสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ โดยการพัฒนา “FlexSpace” ที่สนับสนุนการเรียนที่ยืดหยุ่นสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาตามที่ผู้เรียนเลือกหรือกำหนด ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning: LLL) ด้วยช่องทางการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่น Hyfelx Learning ทั้งรูปแบบ Online Onsite และ On-Demand สามารถส่งเสริมทักษะด้าน Soft Skill ที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตนอกรั้วมหาวิทยาลัยในอนาคต


Gen-Ed Releases 2023” held the grand opening of  FlexSpace (New Learning Platform) 

         On 8th May 2023, 13.00-14.30.  Ajarn. Dr. Mathusorn Khaengkhan, the director The Office of General Education and Electronic Learning Innovations held an event ‘Gen-Ed Releases 2023’ to present a new approach of teaching and learning management that transforms teaching and learning in the digital age and
to modify teaching and learning to be in line with the current situation in GE subjects. At the theater, Faculty of Fine and Applied Arts Suan Sunandha Rajabhat University 
Asst.Prof.Dr, Chutikarn Sriwiboon, the president was to chairman to welcome guests and provided policies and strategies for coping with the change of digital lifestyle. Asst. Prof. Dr. Luedet Kertwichai gave a lecture of “The role of Gen-Ed with the changing problem and the importance of general education courses”

       Thus, trategies for teaching and learning management of the General Education by developing “FlexSpace” which supports Lifelong Learning: LLL) by Hyfelx Learning channel through online, onsite and on-demand platforms. Moreover, this also supports soft skill which is necessary for life outside the university in the future