หน้าหลัก > ข่าว > เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) > GenEd X Coursera ร่วมประชุมขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนผ่านแพลตฟอร์ม Coursera
GenEd X Coursera ร่วมประชุมขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนผ่านแพลตฟอร์ม Coursera

ผู้ดูแลเว็บ GE
11 มีนาคม 2567 09:46:53


GenEd X Coursera ร่วมประชุมขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนผ่านแพลตฟอร์ม Coursera

          วันที่ 3 มีนาคม 2566 เวลา 8.30-14.00 น. สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้เล็กทรอนิกส์ โดย อาจารย์ ดร.มาธุสร แข็งขัน ผู้อำนวยการสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมประชุมกับคณะพัฒนาบริษัท Coursera ผู้ให้บริการหลักสูตรออนไลน์แบบเปิดขนาดใหญ่ในสหรัฐอเมริกา นำทีมโดย Ms. Jasmine Seah, Customer Success Manager, APAC ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานการประชุม เพื่อขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนผ่านแพลตฟอร์ม Coursera ให้แก่นักศึกษากลุ่มเรียน C01 ประจำปีการศึกษา 2565 และการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปให้มีประสิทธิภาพ


GenEd X Coursera held a meeting to work on teaching and learning through the Coursera platform
        On March 2023, at 8.30-14.00.  Ajarn. Dr. Mathusorn Khaengkhan, the director The Office of General Education and Electronic Learning Innovations, together with the management team, attending the meeting with the development team of Coursera. This project was led by Ms. Jasmine Seah, Customer Success Manager, APAC, and honored by Asst. Prof. Dr. Nanthiya Noijan, the vice president of Academic Affairs, to be a chairman of the meeting to work on teaching and learning through the Coursera platform for students’ group C01 of the year 2023.