หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > GenEd-SSRU จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
GenEd-SSRU จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ผู้ดูแลเว็บ GE
24 เมษายน 2566 11:39:14

GenEd-SSRU จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

        วันที่ 21 เมษายน 2566 เวลา 13.00 - 16.00 น. โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐภัทร แก้วรัตนภัทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนรู้เชิงรุกในเขตการเรียนรู้แบบไฮบริดด้วย ClassPoint (Active Learning in Hybrid Learning Space with ClassPoint)” ให้แก่ บุคลากรฝ่ายบริการการศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีทักษะและความสามารถในการสร้างสื่อการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับการปฏิรูปการเรียนการสอนตามนโยบายการขับเคลื่อนของมหาวิทยาลัย ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3111 อาคาร 31 ชั้น 1


ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th 

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/ 

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th 

เบอร์โทรสำนักฯ 02-160-1265 ถึง 1270
ต่อ 101,103,104,201,202,203,204,205,213,301,302