หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > GenEd-SSRU จัดโครงการ “การทบทวนและจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานและกิจกรรมการมีส่วนร่วม ความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อเสริมสร้างชีวิตที่ดี”
GenEd-SSRU จัดโครงการ “การทบทวนและจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานและกิจกรรมการมีส่วนร่วม ความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อเสริมสร้างชีวิตที่ดี”

ผู้ดูแลเว็บ GE
24 เมษายน 2566 11:00:21

GenEd-SSRU จัดโครงการ “การทบทวนและจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานและกิจกรรมการมีส่วนร่วม ความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อเสริมสร้างชีวิตที่ดี”

เมื่อวันที่ 18 – 19 เมษายน 2566 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ โดย อาจารย์ ดร.มาธุสร แข็งขัน ผู้อำนวยการสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากรของสำนักฯ จัดโครงการ “การทบทวนและจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานและกิจกรรมการมีส่วนร่วมความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อเสริมสร้างชีวิตที่ดี” ณ โรงแรมลองบีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี กิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อการทบทวนและจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน การอภิปรายการปรับกระบวนการทำงาน และการบรรยายพิเศษเรื่อง "การปรับรูปแบบการทำงานเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน" โดย อาจารย์ ดร.มาธุสร แข็งขัน ผู้อำนวยการสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปๆ และกิจกรรมการมีส่วนร่วมความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อเสริมสร้างชีวิตที่ดี โดยการเข้าศึกษาดูงานรับการบรรยายกิจกรรมโครงการอนุรักษ์ สวนป่าชายเลนทูลกระหม่อม บุคลากรได้ร่วมทำกิจกรรมเพราะพันธุ์ต้นโปรงแดง และการปล่อยพันธุ์ปลากะพงขาวกลับสู่ทะเล ณ อุทยานสิ่งแวตล้อมนานาชาติสิรินธร ค่ายพระรามหก ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี


ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th 

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/ 

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th 

เบอร์โทรสำนักฯ 02-160-1265 ถึง 1270
ต่อ 101,103,104,201,202,203,204,205,213,301,302