หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > แนวคิดเกี่ยวกับการรู้เท่าทันดิจิทัล
แนวคิดเกี่ยวกับการรู้เท่าทันดิจิทัล

ผู้ดูแลเว็บ GE
24 เมษายน 2566 10:55:31

แนวคิดเกี่ยวกับการรู้เท่าทันดิจิทัล

        วันที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 08.00 - 11.00 น. สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ จัดการเรียนการสอน GEN0304 รู้เก่าทันดิจิทัล ได้รับเกียรติจาก อาจารย์คัทลียา จันดา อาจารย์ผู้สอนได้นำเสนอถึง ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการรู้เท่าทันดิจิทัล ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์ดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ การทำงาน การสื่อสาร และการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน ทักษะที่เกี่ยวข้องในการรู้เท่าทันดิจิทัลและการพัฒนาทักษะในการเข้าใจดิจิทัล


ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th 

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/ 

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th 

เบอร์โทรสำนักฯ 02-160-1265 ถึง 1270
ต่อ 101,103,104,201,202,203,204,205,213,301,302